Franchising Nedir?

Sözleşmeye dayalı , direkt bütünleşmiş bir pazarlama sistemidir.Bu sistemde ticari sır (know-how) ve markanın imtiyaz hakkı sahibi,belli şartlar dahilinde işin yönetim ve yürütülmesine ilişkin destek sağlayarak,belirli bir maddi bedel karşılığında belirli süre,koşul ve sınırları kapsayan anlaşmayla bağımsız yatırımcılara sistemini ve markasını kullandırır.Bu iş ilişkisine “franchising” denir.