Franchising Sistemi Nedir?

Sözleşmeye dayalı direkt bütünleşmiş bir pazarlama sistemidir.Bu sistemde (know-how) ve markanın imtiyaz hakkı sahibi,belli şartlar dahilinde işin yönetim ve yürütülmesine ilişkin destek sağlayarak,belirli bir maddi bedel karşılığında belirli süre,koşu ve sınırları kapsayan anlaşmayla yatırımcılara sistemini ve markasını kullandırır. Bu iş ilişkisine "franchising" denir.